Back

如心銅鑼灣灣海景酒店屢獲殊榮,深得旅客和知名旅遊機構的讚賞,肯定酒店的出色服務和質素。
 
如心銅鑼灣海景酒店
2020
嘉許企業嘉許狀
友商有良嘉許計劃
如心銅鑼灣海景酒店
2020
香港綠色機構
環境運動委員會
如心銅鑼灣海景酒店
2020
旅行者之選大獎
貓途鷹
如心銅鑼灣海景酒店
2020
減廢證書
香港綠色機構認證
如心銅鑼灣海景酒店
2020
節能證書
香港綠色機構認證
如心銅鑼灣海景酒店
2019
年度最佳進步酒店大獎
金珠獎
如心銅鑼灣海景酒店
2019
戶外燈光約章
鉑金獎
如心銅鑼灣海景酒店
2019
MasterChef 推介餐廳 2019 - 阿翁小館
如心銅鑼灣海景酒店
2019
卓越獎
貓途鷹
如心銅鑼灣海景酒店
2016
最佳連鎖酒店
Ctrip 携程
如心銅鑼灣海景酒店
2016
2016 最暢銷酒店
Ctrip 携程
如心銅鑼灣海景酒店
2016
2016年度最受歡迎酒店獎
Ctrip 携程
 |<  < 1 | 2  >  >| 

MAKE A RESERVATION