Back

香港旺角荟贤居为如心酒店集团旗下酒店。集团酒店及服务式住宅屡获世界性权威旅游网站及杂志的推崇和赞誉。香港旺角荟贤居亦以优质出品和服务,得到知名媒体和组织的肯定。
香港旺角荟贤居
2020
节能证书
香港绿色机构认证
香港旺角荟贤居
2020
深受旅客喜爱奖
Hoetls.com
香港旺角荟贤居
2020
好评住宿奖
Booking.com
香港旺角荟贤居
2019
卓越客人评价
agoda.com
香港旺角荟贤居
2019
卓越奖
猫途鹰
香港旺角荟贤居
2019
深受旅客喜爱奖
Hoetls.com
香港旺角荟贤居
2018
好评住宿奖
Booking.com
香港旺角荟贤居
2018
卓越奖
猫途鹰
香港旺角荟贤居
2018
卓越客人评价
agoda.com
香港旺角荟贤居
2018
深受旅客喜爱奖
Hoetls.com
香港旺角荟贤居
2017
深受旅客喜爱奖
Hoetls.com
详细资料
香港旺角荟贤居
2017
好评住宿奖
Booking.com
 |<  < 1 | 2  >  >| 

MAKE A RESERVATION